ПРОГРАМА

ПРОГРАМА
25 февруари 2016 obk

ПРОГРАМА

  НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ – СОФИЯ 2016
  “Европейски фондове и програми за периода 2016 – 2017 г. Планът Юнкер и новите финансови инструменти.”
  16 март 2016г., София Хотел Балкан (Шератон)

  ПРОГРАМА

  08.30 – 09.30 – Регистрация на участниците.
  09.30 – 10.00 – Официално откриване на форума.

  Откриване на Националния бизнес форум – София 2016 и представяне на официалните гости на събитието от г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел с ресор Европейски фондове и програми.
  * Приветствени слова от г-н Теодор Стойчев – Ръководител на информационното бюро на Европейския парламент в България.
  * Приветствени слова от г-ца Ева Паунова – Депутат в Европейския парламент от ЕНП.
  * Приветствени слова от г-н Дейвид Каро – Президент на Европейски Алианс на Малкия Бизнес (ESBA).
  * Приветствени слова от г-жа Даниела Вeзиева – Заместник-министър на икономиката на Република България.

  10.00 – 11.30 Първи панел – тема: “Европейски програми, управлявани директно от Европейската комисия и ЕС за периода 2016 – 2017 г.”
  * Общ преглед на Европейските програми за периода 2016 – 2017 г. (над 450 програми с над 800 финансови помощи), представен от г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел с ресор Европейски фондове и програми
  * Програмата Хоризонт 2020 с най-голяма подкрепа за развитието на бизнеса и общините – презентация на г-жа Кремена Димитрова – Директор на Дирекция “Европейски фондове” при ОБК
  * Програмата COSME – презентация на г-н Желяз Енев – Директор на Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ към Министерството на икономиката
  * Програмaтa ERASMUS+ – презентация на г-н Андрей Новаков – Депутат в Европейския парламент от ЕНП.
  Въпроси и отговори
  Модератор: г-н Веселин Халачев

  11.30 – 11.45 Кафе-пауза
  11.45 – 13.00 Втори панел – тема:

  * Планът Юнкер и Европейския фонд за стратегически инвестиции с общ бюджет от 315 милиарда евро – презентация на г-жа Аглика Събева-Цветанова – Съветник “Икономическо управление и европейски семестър” в Представителството на Европейската комисия в България
  Дискусия с участието на г-ца Ева Паунова, г-н Андрей Новаков и представители на финансови институции

  13.00 – 14.00 Обяд – нетуъркинг (необходима е специална допълнителна резервация)
  14.00 – 14.30 Официално посрещане на г-н Ерхард Бузек
  – Координатор на Инициативата за Юго-източно Сътрудничество (SECI), бивш Вице-канцлер на Австрия. Обръщение на г-н Бузек във връзка с възможностите на българските МСП и общини да си партнират в европейски проекти (вкл. по програма Дунав), с представители от различни европейски държави.

  14.30 – 15.30 Трети панел – тема: Програмите за териториално (трансгранично, транснационално и интеррегионално) сътрудничество в Европа – Interreg, IPA II и др. – презентация на г-жа Десислава Михайлова – старши експерт в отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“
  Въпроси и отговори
  Модератор: г-жа Кремена Димитрова – Директор на Дирекция “Европейски фондове” при ОБК

  15.30 – 17.30 Четвърти панел – тема: “Европейски програми, управлявани на национално ниво за периода 2016 – 2017 г.”
  * Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, представена от г-н Калин Маринов – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  Министерство на икономиката

  16.00 – 16.15 Кафе-пауза

  * Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, представена от
  г-жа Гергана Колешанска-Дамянова – Главен директор на Главна дирекция “Eвропейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика
  * Програма за развитие на селските райони, представена от
  г-н Антон Аспарухов – Директор на Дирекция “Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните

  Въпроси и отговори
  Модератор: г-жа Кремена Димитрова – Директор на Дирекция “Европейски фондове” при ОБК

  17.30 – 17.45 – Закриване на Националния бизнес форум – София 2016

  Заключителни слова от г-н Дончо Барбалов – Зам. кмет на Столична община, символичен домакин на събитието

  17.45 – 19.00 Коктейл – нетуъркинг (необходима е специална допълнителна резервация)

  Поради факта, че в повечето от европейските програми се изисква партньорство с организации от други държави-членки или кандидат-членки на Европейския съюз, участниците в Националния бизнес форум ще имат възможност да се запознаят и поговорят с: г-н Дейвид Каро – Президент на ESBA; г-н Пиетро Гия – Президент на Конфиндустрия България; г-жа Чинция Бруно – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприемачи в чужбина (ИЧЕ); г-н Тим Буисере – директор на търговския отдел на Британското посолство; Н.Пр. Тимиртай Избастин – Посланик на Република Казахстан; г-н Молдован Раду-Калин – Главен съветник в Румънското посолство; г-н Емрах Сазак – Главен търговски съветник на Посланика на Република Турция у нас; г-н Маруцос – Втори секретар по икономически работи в Посолството на Република Гърция у нас; г-жа Мартина Парикова – Директор на Чешката Агенция за подпомагане на Търговията; г-н Цветан Симеонов – Председател на БТПП; г-н Георги Шиваров – Зам. Председател на БСК; г-н Пламен Грозданов – Изп. Директор на съюз «Произведено в България» и други.

  За допълнителна информация относно Националният бизнес форум – София 2016, можете да се обаждате на тел. 0894 377 977 или да пишете на events@en.ubclubs.eu , както и да следите официалният сайт на ОБК www.ubclubs.eu или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria

  Краен срок за записване за участие: 15 март 2016 г.